بررسی وضعیت نانوایی‌ها توسط نمایندگان دستگاه‌های نظارتی قم گشت‌های مشترک نظارت و بازرسی از واحدهای نانوایی شهر قم با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی استان قم انجام شد.

دکمه بازگشت به بالا