برای نخستین بار از ” طرح ثبت تجارب همکاران بازنشسته ” در اداره کل تامین اجتماعی استان قم رونمایی شد.

دکمه بازگشت به بالا