برای اولین بار به نمایش گذاشته شد: وسایل شخصی امام خمینی(ره) در نمایشگاه «حضور صد ساله خورشید»

دکمه بازگشت به بالا