بخش اعظمی از نیاز های جامعه به دست جهاد کشاورزی تولید و تامین می شود.

دکمه بازگشت به بالا