با حکم استاندار قم: بخشدار بخش قاهان منصوب شد

دکمه بازگشت به بالا