با حکم استاندار قم انجام گرفت؛ انتصاب مسئول پاسخگویی به درخواست های مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات استانداری قم

دکمه بازگشت به بالا