با حكم استاندار قم انجام شد؛ انتصاب سرپرست اداره کل اتباع و مهاجرين خارجي استانداري

دکمه بازگشت به بالا