با ارسال لوح سپاسی صورت گرفت؛ تقدیر توانیر از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق قم

دکمه بازگشت به بالا