اکبر نوروز پور مطرح کرد: با اعتباری افزون بر 330 میلیارد ریال( 33 میلیارد تومان) پروژه بهسازی 11 کیلومتر از محور ترانزیتی قدیم قم- تهران عملیاتی شد

دکمه بازگشت به بالا