اولین جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان قم با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و سرمایه گذاری استاندار قم برگزار شد.

دکمه بازگشت به بالا