امروزه ارتش لرزه به تن تمامی زیاده‌خواهان و مستکبرین جهان انداخته است.

دکمه بازگشت به بالا