استفاده از محصولات وبرنامه های تولیدی دانش بنیان ها در حوزه اقتصادی ،درمانی وبیمه ای ،تحول پرشتابی را در انجام بهتر ماموریت های سازمان تامین اجتماعی به همراه خواهد داشت.

دکمه بازگشت به بالا