استاندار قم: مردم ایران با وجود همه سختی ها بر باورها و اعتقادات خود پایدار بوده است

دکمه بازگشت به بالا