استاندار قم در حكمي، علی اکبر زارعی را به عنوان سرپرست اداره کل اتباع و مهاجرين خارجي استانداری قم منصوب كرد.

دکمه بازگشت به بالا