استاندار قم در احكام جداگانه اي، جانشين، دبير و اعضاي كميته تخصصي بهره وري استان قم را منصوب كرد.

دکمه بازگشت به بالا