استاندار قم خواستار شد: ضرورت فرهنگ سازي و اتخاذ تدابير ايجابي براي افزايش پوشش واکسیناسیون عمومی در استان

دکمه بازگشت به بالا