استاندار قم: خشکسالی و کمبود آب، ملی است ؛ مردم در مصرف آب صرفه جویی کنند

دکمه بازگشت به بالا