استاندار قم با اشاره به مشکل عدم پیش بینی فضای با کاربری فرهنگی و آموزشی در برخی از مناطق شهری گفت: ایجاد فضای آموزشی در مناطق در حال توسعه استان باید از قبل برنامه ریزی شود.

دکمه بازگشت به بالا