استاندار قم با اشاره به طرح هاي توسعه اي دانشگاه فرهنگيان قم گفت: ‌تعيين تكليف اراضي موردنياز براي تاسيس دانشگاه جامع فرهنگيان قم بزودی و ظرف چند روز آينده انجام خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا