استاد حوزه علمیه قم گفت: هم‌اکنون ۱۳ میلیون دختر و پسر مجرد در کشور داریم که یک فاجعه بوده و نباید خوابمان ببرد، در چنین شرایطی یکی از بهترین خدمات کمک به جهیزیه و ازدواج افراد است.

دکمه بازگشت به بالا