استاد حوزه علمیه قم فروتنی علمی و احترام به علما و اساتید را برجسته ترین عامل موفقیت در کسب معارف و دانش توصیف کرد و ابراز داشت: غیبت و فقدان علما و دانشمندان برکت را از زندگی انسان دور می‌سازد.

دکمه بازگشت به بالا