از میانه‌های دی ماه 1400 طرح درج قیمت تولید‌کننده به جای درج قیمت مصرف‌کننده توسط وزارت صمت دولت سیزدهم کلید خورد.

دکمه بازگشت به بالا