از بین بردن گلوگاههای فساد در ادارات یکی از بهترین راه حلهای برطرف نمودن گرفتاریهای عموم مردم است

دکمه بازگشت به بالا