آغاز طرح ساماندهی پیامک‌های سازمان تأمین‌اجتماعی به مخاطبان پیامک‌های مرتبط با سامانه خدمات غیرحضوری تأمین‌اجتماعی از سرشماره 09200001420 ارسال می‌شود

دکمه بازگشت به بالا