استانها

معاون خرید راهبردی واسناد پزشکی قم اظهار داشت : سال گذشته حدود ۷۰۰ میلیارد ریال هزینه بیمه شدگان بستری مبتلا به کرونا یا مشکوک به کرونا بود

دکتر علیرضا کرخی معاون خرید راهبردی واسناد پزشکی مدیریت درمان استان قم گفت: 100درصد هزینه بیماران کرونایی بستری در مراکز دانشگاهی را سازمان تقبل نمود در سال 1400 حدود 700 میلیارد ریال هزینه بیمه شدگان بستری مبتلا به کرونایا مشکوک به کرونا در این استان بود در بخش سرپایی نیز هزینه بیماران کرونایی در تعهد سازمان قرار دارد که بطور مثال در سال 1400در سه داروی مورد استفاده در این بیماران در بخش سرپایی بالغ بر 90میلیارد ریال هزینه نموده است.

پایگاه خبری ثروت ایرانی – گفتگو با دکتر علیرضا کرخی معاون خرید راهبردی و اسناد پزشکی مدیریت درمان استان قم درباره اجرای طرح نسخه الکترونیک و تعهدات کرونایی تامین اجتماعی در استان قم 

سوال ۱-تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد در استان چقدر است و این آمار در سال های گذشته چه تغییراتی داشته است؟

تعداد مراکز طرف قرارداد در حال حاضر ۶۹۲ مرکز می باشد که در سال ۱۴۰۰ تعداد مراکز ۶۸۰ و در سال ۱۳۹۹، ۶۸۵مرکز بوده است

سوال ۲- اجرای نسخه الکترونیک چه تاثیری در ایجاد تسهیل در انعقاد قراردادها داشته و میزان استقبال چقدر بوده است؟

جهت تسهیل در درخواست عقد قرارداد پزشکان، امکان درخواست الکترونیک توسط پزشکان در سامانه ep ایجاد و مورد استقبال پزشکان قرار گرفت

سوال ۳-در حوزه اسناد پزشکی چه تعداد نسخه رسیدگی و پرداخت می شود؟
در سال ۱۴۰۰ حدود شش میلیون نسخه سرپایی و پرونده بستری در این معاونت پذیرش و رسیدگی شده است.

سوال۴-وضعیت پرداخت مطالبات طرف های قرارداد چگونه است و این پرداخت ها در قالب نسخه الکترونیک چگونه انجام می شود؟
پرداخت نسخ الکترونیک در اولویت سازمان قرار گرفته است. مطالبات پزشکان بجز ۲۰ درصد بهمن و اسفند تا فروردین ۱۴۰۱پرداخت شده است.در بخش داروخانه نسخ الکترونیک لغایت اسفند ۱۴۰۰ و ۱۰۰ درصد مطالبات فروردین ۱۴۰۱پرداخت شده است.نسخ الکترونیک آزمایشگاه ها لغایت بهمن ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱ و نسخ الکترونیک سایر مراکز پاراکلینیک لغایت دیماه، البته بجز آذر، پرداخت شده است و نسخ الکترونیک درمانگاه ها لغایت فروردین ۱۴۰۱و بیمارستان های دانشگاهی، خیریه و خصوصی لغایت شهریور ۱۴۰۰پرداخت شده است.

سوال۵-مدت زمان رسیدگی به اسناد پزشکی چقدر است و درمقایسه با گذشته چه تفاوتی کرده است؟
مدت زمان رسیدگی  پس از پذیزش اسناد حدود یک ماه می باشد.با الکترونیک شدن نسخ نحوه رسیدگی با گذشته متفاوت خواهد بود و بیشتر ابعاد نظارتی در آن لحاظ می گردد اگرچه تاکنون سازمان دستورالعملی در خصوص نحوه رسیدگی به اسناد الکترونیک ابلاغ نکرده است.

سوال۶-وضعیت پرداخت خسارت در حوزه درمان بستری و سرپایی چگونه است و در حوزه بیماری خاص و برخی خدمات خاص چون درمان ناباروری و…چگونه است؟
با عنایت به اینکه پرداخت هزینه بیمارانی که در بیمارستان های غیر طرف قرارداد بستری می شوند بصورت متمرکز توسط ستاد سازمان در تهران پرداخت می گردد حداکثر زمان رسیدگی و اقدامات مالی در مدیریت درمان استان برای این پرونده ها ۶۰ روز می باشد. در بخش نسخ بیماران خاص، پیوندی، شیمی درمانی، ام اس و دیالیز در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۶۸۷ میلیارد ریال سازمان هزینه پرداخت نموده است درضمن از زمان در تعهد آمدن خدمات ناباروری تا کنون ۶۴۶ پرونده ناباروری توسط بیمه شدگان در مدیریت درمان قم تشکیل گردیده است.

سوال۷-خدمات تامین اجتماعی به بیماران کرونا شامل چه مواردی بوده و آمار این خدمات چقدر بوده است؟
۱۰۰درصد هزینه بیماران کرونایی بستری در مراکز دانشگاهی را سازمان تقبل نمود در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۰۰ میلیارد ریال هزینه بیمه شدگان بستری  مبتلا به کرونایا مشکوک به کرونا در این استان بود در بخش سرپایی نیز هزینه بیماران کرونایی در تعهد سازمان قرار دارد که بطور مثال در سال ۱۴۰۰در سه داروی مورد استفاده در این بیماران در بخش سرپایی بالغ بر ۹۰میلیارد ریال هزینه نموده است.

سوال۸- به نظر شما تامین اجتماعی در پوشش هزینه های درمان بیمه شدگان از چه جایگاهی برخوردار است و ارزش و اهمیت این خدمت رسانی را چگونه ارزیابی می کنید؟
سازمان در پوشش هزینه های بیمارانی که به درمان مستقیم و یا بیمارستان ها و مراکز درمانی دانشگاهی یا دولتی مراجعه می نمایند و همچنین بیماران خاص  و هزینه دارویی بیماران پیوند، ام اس و شیمی درمانی  جایگاه مناسب و خوبی دارد لیکن بیمه شدگان در مراجعه به بخش خصوصی پرداخت از جیب زیادی دارندکه در این بخش نیازمند اقدامات خاص از سوی سازمان می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا