اقتصاد

مدیر کل امور اقتصادی و‌ دارایی استان قم خبر داد:مازاد درآمد استان با کشف فرارهای مالیاتی و انتقال پرونده های شرکت های قمی

مهدی فراهانی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم در جمع خبرنگاران با اشاره به کشف فرار‌های مالیاتی و انتقال پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های قمی به استان گفت: از این دو محل، سال ۱۴۰۰ مازاد درآمد۲۵۰ میلیارد تومانی نسبت به سال ۱۳۹۹داشته ایم.
فراهانی با اشاره به برنامه جدی وزارت اقتصاد برای انتقال پرونده شرکت های استانی از تهران یا سایر استانها به استان محل استقرار شرکت ها گفت: بر اساس ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باید مالیات خود را به استان محل فعالیت خود، پرداخت کنند.
وی ادامه داد: سال ۹۸ تاکنون همکاران ما در اداره کل امور مالیاتی استان، نسبت به انتقال پرونده های مالی شرکت های مستقر در استان‌ به قم، اهتمام جدی داشته اند و در سال ۹۸ موفق شدند که پرونده ۷۰ شرکت را به قم منتقل کنند.
فراهانی اضافه کرد: در سال ۹۹ نیز این هدف با جدیدیت ادامه داشت و ۵۷ پرونده شرکت مستقر در استان، به استان منتقل شد و در سال ۱۴۰۰ نیز ۵۹ پرونده به قم منتقل شد.
مدیر کل امور اقتصادی و‌ دارایی استان گفت: تعداد ۱۹ پرونده، هنوز به قم منتقل نشده است که انتظار میرود با پیگیری و‌جدیت همکاران‌ مالیاتی، این پرونده ها نیز در سال جاری به استان‌ منتقل شود و مالیات این شرکت ها، نقشی در عمران و‌ آبادانی استان‌ مقدس قم داشته باشد.
مدیر کل امور اقتصادی و‌ دارایی استان قم خبر داد:
مازاد درآمد استان با کشف فرارهای مالیاتی و انتقال پرونده های شرکت های قمی

مهدی فراهانی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم در جمع خبرنگاران با اشاره به کشف فرار‌های مالیاتی و انتقال پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های قمی به استان گفت: از این دو محل، سال ۱۴۰۰ مازاد درآمد۲۵۰ میلیارد تومانی نسبت به سال ۱۳۹۹داشته ایم.
فراهانی با اشاره به برنامه جدی وزارت اقتصاد برای انتقال پرونده شرکت های استانی از تهران یا سایر استانها به استان محل استقرار شرکت ها گفت: بر اساس ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باید مالیات خود را به استان محل فعالیت خود، پرداخت کنند.
وی ادامه داد: سال ۹۸ تاکنون همکاران ما در اداره کل امور مالیاتی استان، نسبت به انتقال پرونده های مالی شرکت های مستقر در استان‌ به قم، اهتمام جدی داشته اند و در سال ۹۸ موفق شدند که پرونده ۷۰ شرکت را به قم منتقل کنند.
فراهانی اضافه کرد: در سال ۹۹ نیز این هدف با جدیدیت ادامه داشت و ۵۷ پرونده شرکت مستقر در استان، به استان منتقل شد و در سال ۱۴۰۰ نیز ۵۹ پرونده به قم منتقل شد.
مدیر کل امور اقتصادی و‌ دارایی استان گفت: تعداد ۱۹ پرونده، هنوز به قم منتقل نشده است که انتظار میرود با پیگیری و‌جدیت همکاران‌ مالیاتی، این پرونده ها نیز در سال جاری به استان‌ منتقل شود و مالیات این شرکت ها، نقشی در عمران و‌ آبادانی استان‌ مقدس قم داشته باشد.
ادارات کل امور مالیاتی، ادارات کل گمرکات، بانک ها، بیمه ایران، بورس و ادارات اموال تملیکی در استانهای کشور، دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و‌ دارایی در استانها هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا