یادداشت / گزارش

شفافیت در اطلاع رسانی معاملات مالی دولتی جهت جلوگیری از فساد اقتصادی

شفافیت به معنی جریان آزاد و قابلیت دسترسی آسان به اطلاعات برای تمامی ذینفعان است و در مقابل پنهان و پنهان کاری به کار می رود. به عبارت ساده تر، هر چیزی که از دید عموم پنهان نباشد معنای شفافیت را می رساند. وجود شفافیت در ابعاد مختلف خصوصا شفافیت در معاملات مالی دولتی، ساده سازي قوانین و شفاف نمودن فرایندها، موضوعاتی است که سبب می شود از هر نوع پنهان کاري جلوگیري بعمل آید و زمینه انجام فعالیت ها به شکل شفاف را فراهم کند. یک از موضوعاتی که در شفاف سازی می توان به آن اشاره کرد، شفافیت در اطلاع رسانی است که شهروندان از رویه هاي گوناگون مربوط به خدمات دولتی آگاه می شوند. همچنین تقویت نظارت اجتماعی و بالا بردن ظرفیت پاسخگویی دستگاه هاي دولتی و نیز بهره گیری از روش های مختلف اطلاع رسانی، عوامل مهمی در جهت جلوگیری از فساد اقتصادی به شمار می رود، بطوریکه تمامی فرایندهای معاملات مالی دولتی به بهترین شکل در اختیار همه بخش های جامعه قرار گیرد که ضمن صرفه جویی از دوباره کاری و اتلاف وقت و هزینه ناشی از تجدید برگزاری این معاملات، شفافیت انجام فرایند کار هر یک از معاملات مالی دولتی را دنبال خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا